norsk

Bedriftsnyheter

Hvordan skille fordelene og ulempene med vannkjøleplaten til vannkjølingsradiatoren?

2022-09-27

Hvordan skille fordelene og ulempene med vann kjøleplate til vannkjøling radiator?

1.Se på materialet.De fleste av de vannkjølte kjøleribbene til radiatorer på markedet er designet med aluminiumsplater nedgravd i kobberrør.Denne metoden for bruk av aluminium og kobberlegeringer for vannkjølende plater er kostnadseffektiv og relativt lav kostnad.Ser man på kvaliteten på aluminium og kobber, om det er urenheter, det vil si kvaliteten på råvarene, er det vanskelig for alle.

vannkjølingsradiator

2.Se på håndverket.Materialet kan være det samme, men prosessen er forskjellig, men effekten av radiatoren er helt annerledes.Prosessen må starte fra to aspekter.På den ene siden er det om man skal produsere etter designtegningene.Kontroller parametrene merket på tegningene med vernier-kalipere.Feilen er i Innen 0,05 mm kan den regnes som kvalifisert, og dersom kravene er høye kan nøyaktigheten på 0,02 mm oppnås.

3.På den annen side, fra perspektivet til utførelse av den vannkjølte platen, fordi prosessen med å begrave aluminiumsplaten gjennom kobberrøret vil forårsake et problem med vedheft, hvis det er et gap mellom de to, vil det påvirkevarmeavledningseffekt og til og med forårsake vannlekkasje.Sak.I tillegg er kobberrøret og aluminiumsplaten koblet sammen ved prosessen med å begrave røret, og deretter behandlet ved prosessen med sliping eller flyvende overflate, slik at hele den vannkjølte varmeavledningsplaten danner et flatt plan, og kvalitetenkan også bedømmes fra dette planet.Flatt, enten kobberrøret og aluminiumsplaten er smeltet sammen i et plan, mellomrom eller ujevnheter vil påvirke varmeavledningseffekten.

4.Fordeler og ulemper med et radiatorvannkjølebrett kan grovt bedømmes fra flere aspekter.Hvis kravene er høyere, kan du be Yuanyang om de målte varmespredningsdataene, og det er mer nøyaktig å bedømme etter dataene.